مقالات

مروری بر شیر دوشی روبوتیک در مدیریت بهینه گاو های شیری

هدف این پژوهش معرفی و نقدوتحلیلی برسیستم های شیردوشی اتوماتیک /روبوتیک ومزایا و محدودیت های آنها ازدیدگاهی مدرن و گاها پسامدرن می باشد پیشرفتهای اخیرفن آوری امکان اتصال اتوماتیک دستگاه شیردوش به گاو را فراهم آورده و منجر به تولید تجاری واحدهای شیردوشی کاملا اتوماتیک باروباتهای شیردوش شده است شیردوشی گاوها باروبات برای بسیاری ازمدیران پرهزیه و نامنعطف به نظر می رسد اما چنین تفکری لزوما ناصحیح است به نظر می رسد طی چندسال آینده استفاده ازاین سیستمهای شیردوش به شکل گسترده ای رایج گردد انتظار میرود که این فناوری درمزارعه و دامداریهای کوچکی که دسترسی محدود به نیروی کارارزان دارند مفید واقع شده و راحت تر مورد پذیرش پرورش دهندگان قرارگیرد این سیستم ها قادرند نیروی کارمورد نیاز را تا 30درصد کاهشدهنده مدیریت انفرادی امورروبوتیک بسیاردقیقتر و راحت تر ازسیستمهای فعلی می باشد نصب دستگاه های کنترلگرترکیبات شیردراین سیستم میتواند باعث کنترل هرچه بهتر تنش دردامها شود گاوهایی که درتعادل منفی مغذی ها هستند رامیتوان با نصب سنسورهای وزن درجایگاه دوشش تشخیص داده و مدیریت نموده با استقرار جایگاه های مصرف کنسانتره درمجاورت این سیستم ها امکان استفاده ازآن درمراتع امکان پذیر میشود علیرغم هزینه بالا ساخت تعدادبیشتر هزینه ها را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد نقطه ضعف اصلی شیردوشی روبوتیک نیاز آن به سرمایه گذاری عمده اولیه است

info drama Korea

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *